Javascript Beautifier

Nasze darmowe narzędzie formatuje kod źródłowy JavaScript, aby uczynić go łatwiejszym do odczytania i zrozumienia.

Co to jest Upiększacz JavaScript?

JavaScript Beautifier to internetowe narzędzie do formatowania kodu JavaScript, które może pomóc w przekształceniu zagmatwanych plików JavaScript w czytelne pliki Javascript. Program ten poprawia wygląd kodu JavaScript poprzez jego przeformatowanie i wcięcia.

Służy do poprawy czytelności kodu JavaScript.

JavaScript (często oznaczany skrótem JS) to lekki, interpretowany, obiektowy język, który jest najlepiej znany jako język skryptowy dla stron internetowych.

Dzięki usunięciu z projektu nieużywanego kodu nie tylko poprawi się czas ładowania skryptu przez przeglądarki, ale także czas potrzebny przeglądarkom na przeanalizowanie i skompilowanie kodu.

Jak poprawić wydajność JavaScriptu?

Zastosuj następujące optymalizacje:

  • Zawsze należy stosować algorytmy o najmniejszej złożoności obliczeniowej
  • Unikaj rekurencji
  • Formatuj powtarzające się części obliczeń jako funkcje
  • Upraszczaj obliczenia matematyczne
  • Użyj tablic wyszukiwania zamiast konstrukcji switch/case
  • Wprowadzanie obliczeń, wywołań i zmiennych dla wszystkich funkcji rekurencyjnych
  • Jeśli do wykonania pewnych działań można użyć operatorów bitowych, należy to zrobić. Wykonywanie takich obliczeń wymaga mniej zasobów procesora.

Jak z niego korzystać?

Po prostu wklej swój kod JavaScript do obszaru tekstowego powyżej i kliknij przycisk "Upiększ", a otrzymasz zoptymalizowany kod JavaScript w tym samym obszarze tekstowym.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.