Generator MD5

Generator skrótów MD5 służy do kodowania haseł i numerów kart kredytowych w bazach danych MySQL, Postgres i innych.

Generator skrótów MD5 służy do kodowania haseł i numerów kart kredytowych w bazach danych MySQL, Postgres i innych. To narzędzie online jest doskonałym źródłem informacji dla programistów PHP, ASP i wszystkich, którzy pracują na bazach danych MySQL, SQL, Postgres lub podobnych.

Co to jest kod skrótu MD5?
Dowolny ciąg znaków można przekształcić w skrót MD5 poprzez przekodowanie go na 128-bitowe odciski palców. Algorytm MD5 wygeneruje dokładnie taki sam wynik jak 128-bitowy skrót. Hasze MD5 mogą być również używane z krótszymi ciągami znaków w celu przechowywania numerów kart kredytowych, haseł i innych poufnych danych w bazach danych takich jak MySQL. To narzędzie może szybko zakodować skrót MD5 zaczynający się od 256 znaków.

Skróty MD5 są również przydatne do sprawdzania integralności plików. Algorytm MD5 generuje ten sam wynik niezależnie od danych wejściowych. Aby sprawdzić, czy plik nie został zmodyfikowany, użytkownik może porównać skrót pliku źródłowego z nowym skrótem pliku docelowego.

Skrót MD5 nie szyfruje. Jest to po prostu odcisk palca danych wejściowych. Jest to jednak transakcja jednokierunkowa, więc prawie niemożliwe jest odtworzenie hasha MD5 w celu odzyskania oryginalnego ciągu znaków.

MD5 (Message Digest algorithm 5) - kryptograficzna funkcja skrótu, jest bardzo popularna. Ma ona 128-bitową (16-bajtową) wartość haszującą. W dokumencie RFC 1321 zdefiniowano MD5 jako kryptograficzną funkcję skrótu. Może być ona również używana do sprawdzania integralności plików. MD5 nie jest odporna na kolizje. MD5 nie jest kompatybilna z podpisami cyfrowymi i certyfikatami SSL. MD5 jest często wyrażana w postaci 32-cyfrowej liczby szesnastkowej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.