Zamień kolor Hex na RGB

To proste narzędzie zostało zaprojektowane, aby umożliwić Ci szybką i łatwą konwersję wartości HEX z powrotem do RGB.

Konwerter Hex na RGB
Ten bezpłatny konwerter online z formatu Hex na RGB umożliwia konwersję wartości Hex na RGB za pomocą jednego kliknięcia. 

W ciągu milionów lat ludzkie oko rozwinęło się do wykrywania światła w zakresie 380 780 nm, części widma elektromagnetycznego znanego jako światło widzialne, które postrzegamy jako kolor. 
Ten szczególny zakres długości fal pokrywa się z oknem w atmosferze ziemskiej, przez które światło to może przechodzić. 
Promieniowanie o wyższych częstotliwościach, np. promieniowanie rentgenowskie, jest pochłaniane przez atmosferę, podobnie jak promieniowanie o niższych częstotliwościach, np. mikrofale. 
Światło słoneczne wydaje się nam białe, ponieważ emituje prawie równomiernie we wszystkich częstotliwościach widzialnych. 
Natomiast na przykład laser emituje tylko jedną, bardzo określoną częstotliwość. 


Wprowadź wartość Hex i kliknij przycisk Konwertuj, aby przekonwertować z Hex na RGB. 
Kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować wynik. 


WebP

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej.