Sprawdź Swoje IP

Sprawdź Swoje IP

Zobacz adres IP przypisany do Twojego urządzenia. Pokaż miasto, stan i kraj, w którym znajduje się moje IP. Co to jest adres IP? IPv4, IPv6, publiczny IP.

Twój adres IP 44.200.86.95
Lokalizacja United States (US), Ashburn

Co to jest adres IP?
Adres protokołu internetowego (lub adres IP) to unikalny adres, który urządzenia komputerowe, takie jak komputery osobiste, tablety i smartfony, wykorzystują do identyfikacji i komunikacji z innymi urządzeniami w sieci IP. Każde urządzenie podłączone do sieci IP musi posiadać unikalny adres IP w obrębie sieci. Adres IP jest analogiczny do adresu ulicznego lub numeru telefonu, ponieważ służy do jednoznacznej identyfikacji podmiotu.

 

Funkcje
Adres IP spełnia dwie podstawowe funkcje. Identyfikuje on hosta, a dokładniej jego interfejs sieciowy, i zapewnia lokalizację hosta w sieci, a tym samym możliwość ustanowienia ścieżki do tego hosta. Jego rola została scharakteryzowana w następujący sposób: "Nazwa wskazuje, czego szukamy. Adres wskazuje, gdzie to jest. Trasa wskazuje, jak się tam dostać". Nagłówek każdego pakietu IP zawiera adres IP hosta wysyłającego, oraz adres hosta docelowego.

Wersje protokołu IP
Obecnie w Internecie w powszechnym użyciu są dwie wersje protokołu internetowego. Pierwotna wersja protokołu internetowego, która została po raz pierwszy zastosowana w 1983 r. w sieci ARPANET, poprzedniczce Internetu, to protokół internetowy w wersji 4 (IPv4). Szybkie wyczerpywanie się przestrzeni adresowej IPv4 dostępnej do przydzielania dostawcom usług internetowych i organizacjom użytkowników końcowych na początku lat 90. skłoniło Internet Engineering Task Force (IETF) do zbadania nowych technologii w celu rozszerzenia możliwości adresowania w Internecie. Wynikiem tego było przeprojektowanie protokołu internetowego, który w 1995 r. stał się ostatecznie znany jako protokół internetowy w wersji 6 (IPv6). Technologia IPv6 znajdowała się w różnych fazach testów aż do połowy XXI wieku, kiedy to rozpoczęto komercyjne wdrażanie produkcyjne. Obecnie te dwie wersje protokołu internetowego są używane jednocześnie. Oprócz innych zmian technicznych, każda z wersji inaczej definiuje format adresów. Ze względu na historyczną przewagę IPv4 ogólny termin adres IP nadal odnosi się do adresów zdefiniowanych w IPv4. Różnica w kolejności wersji między IPv4 a IPv6 wynika z przypisania wersji 5 do eksperymentalnego protokołu Internet Stream Protocol w 1979 r.

Cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.