Konwerter Mocy Biernej

Konwerter Mocy Biernej

Kalkulator współczynnika mocy pomaga opisać związek między mocą rzeczywistą, bierną i pozorną w obwodzie prądu przemiennego.

Jakie jest fizyczne znaczenie mocy pozornej?

Moc pozorna to moc, którą sieć musi wytrzymać. Jednostką mocy pozornej jest VA (Volt Ampere). Moc pozorna jest brana pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji systemów elektroenergetycznych, ponieważ mimo że prąd związany z mocą bierną nie wykonuje pracy przy obciążeniu, to i tak musi być dostarczany przez źródło zasilania.

Jak obliczyć moc pozorną dla stałego prądu obciążenia?

Jest to iloczyn napięcia i prądu obwodu, bez odniesienia do kąta fazowego. Tutaj zakłada się, że prąd obciążenia jest stały. Moc pozorna jest oznaczana symbolem S.

Jak obliczyć moc pozorną dla stałego prądu obciążenia za pomocą tego kalkulatora online? Aby użyć tego kalkulatora online do obliczenia mocy pozornej dla stałego prądu obciążenia, wpisz prąd obciążenia pełnego (IL (full)) oraz napięcie obciążenia (VL) i naciśnij przycisk oblicz. Oto jak można wyjaśnić obliczanie mocy pozornej dla stałego prądu obciążenia przy podanych wartościach wejściowych -> 273 = 10,5*26.

Cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.