Przelicz Jednostki Prędkości

Przelicz Jednostki Prędkości

Szybko konwertuj między kilometrami na godzinę, milami na godzinę, centymetrami na sekundę, węzłami, metrami na sekundę i innymi jednostkami prędkości i szybkości.

Prędkość to szybkość zmiany położenia obiektu, niezależnie od kierunku jego przemieszczania. Idź do przodu lub do tyłu z prędkością 2 metrów na sekundę, a twoja prędkość będzie właśnie taka: 2 m/s. Prędkość to prędkość w kontekście kierunku. Powiedzmy, że znów idziesz do tyłu; twoja prędkość jest ujemna i wynosi 2 m/s, chociaż twoja prędkość jest dodatnia.

W większości zastosowań naukowych, jednostką SI dla prędkości jest metr na sekundę (m/s), chociaż kliometrów na godzinę (km/h) używa się czasami do pomiaru prędkości wszelkich pojazdów. System angielski zwykle wyraża prędkość jako mile na godzinę (mph) lub czasami stopy na sekundę (ft/s), podczas gdy statki morskie zwykle używają węzłów, lub mil morskich na godzinę.

Jak przeliczać jednostki prędkości

Konwersje są wykonywane przy użyciu współczynnika konwersji. Tak więc, znając współczynnik konwersji, konwersja między jednostkami może stać się prostym problemem mnożenia:

S * C = E

Gdzie S jest naszą wartością początkową, C jest naszym współczynnikiem konwersji, a E jest końcowym wynikiem konwersji.

Ten kalkulator konwersji prędkości umożliwia konwersję pomiędzy 18 różnymi jednostkami pomiaru prędkości w czasie rzeczywistym. Wybierz pomiędzy popularnymi jednostkami, takimi jak kilometry na godzinę, metry na sekundę, stopy na sekundę, mile na godzinę i węzły, lub wybierz kilka bardziej niejasnych, takich jak te używane w astronomii jak kilometry na sekundę lub prędkość światła. Wprowadź swoją znaną wartość, a natychmiast zobaczysz wyniki w 4 innych jednostkach.

Jednostki prędkości

Być może nie znasz wszystkich jednostek obecnych w kalkulatorze konwersji prędkości. Stopy na sekundę i mile na godzinę są jednostkami powszechnie stosowanymi w krajach, które używają systemu imperialnego, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia. Z drugiej strony, metry na sekundę i kilometry na godzinę są jednostkami wyboru dla tych narodów, które używają systemu metrycznego, tj. reszta świata.

Jeśli chcesz wypłynąć na pełne morze, to węzły są twoją jednostką wyboru (są one używane niezależnie od przynależności do systemu imperialnego lub metrycznego). Jeden węzeł równa się jednej mili morskiej na godzinę (około 1,151 mph).

Narzędzie online do szybkiego konwertowania jednostek prędkości

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak szybko przeliczyć kilometry na godzinę (km/h) na mile na godzinę (mph) lub centymetry na sekundę (cm/s) na metry na sekundę (m/s)? Właśnie o tym opowiemy w tym artykule! Poznaj nasze narzędzie online, które pomoże Ci szybko konwertować między różnymi jednostkami prędkości i szybkości.

Kilometry na godzinę (km/h) na mile na godzinę (mph) i odwrotnie

Wprowadzenie do jednostek km/h i mph

Kilometry na godzinę (km/h) i mile na godzinę (mph) to dwie popularne jednostki prędkości używane na całym świecie. Km/h jest powszechnie używane w większości krajów, podczas gdy mph jest częściej stosowane w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach anglojęzycznych.

Kalkulator km/h na mph

Aby przeliczyć km/h na mph, wystarczy podzielić wartość w km/h przez 1,609. Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć 100 km/h na mph, podziel 100 przez 1,609, co daje 62,14 mph.

Przeliczanie km/h na mph

 1. Znajdź wartość prędkości w km/h, którą chcesz przeliczyć.
 2. Podziel wartość w km/h przez 1,609.
 3. Wynik to prędkość w mph.

Kalkulator mph na km/h

Aby przeliczyć mph na km/h, wystarczy pomnożyć wartość w mph przez 1,609. Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć 60 mph na km/h, pomnóż 60 przez 1,609, co daje 96,56 km/h.

Przeliczanie mph na km/h

 1. Znajdź wartość prędkości w mph, którą chcesz przeliczyć.
 2. Pomnóż wartość w mph przez 1,609.
 3. Wynik to prędkość w km/h.

Centymetry na sekundę (cm/s) na metry na sekundę (m/s) i odwrotnie

Wprowadzenie do jednostek cm/s i m/s

Centymetry na sekundę (cm/s) i metry na sekundę (m/s) to jednostki prędkości używane w naukach przyrodniczych i technicznych. Często są używane do opisywania prędkości obiektów małej skali, takich jak mikroskopijne cząsteczki, czy też ruchów w skali makro, jak na przykład ruchy powietrza w atmosferze.

Kalkulator cm/s na m/s

Aby przeliczyć cm/s na m/s, wystarczy podzielić wartość w cm/s przez 100. Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć 250 cm/s na m/s, podziel 250 przez 100, co daje 2,5 m/s.

Przeliczanie cm/s na m/s

 1. Znajdź wartość prędkości w cm/s, którą chcesz przeliczyć.
 2. Podziel wartość w cm/s przez 100.
 3. Wynik to prędkość w m/s.

Kalkulator m/s na cm/s

Aby przeliczyć m/s na cm/s, wystarczy pomnożyć wartość w m/s przez 100. Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć 1,5 m/s na cm/s, pomnóż 1,5 przez 100, co daje 150 cm/s.

Przeliczanie m/s na cm/s

 1. Znajdź wartość prędkości w m/s, którą chcesz przeliczyć.
 2. Pomnóż wartość w m/s przez 100.
 3. Wynik to prędkość w cm/s.

Prędkość w węzłach (knots) na inne jednostki i odwrotnie

Wprowadzenie do jednostek prędkości w węzłach

Węzły, zwane również "węzłami morskimi", to jednostka prędkości używana w żeglarstwie, lotnictwie i meteorologii. Jeden węzeł to jedna mila morska na godzinę, czyli około 1,852 km/h, 1,151 mph lub 0,514 m/s.

Kalkulator węzłów na km/h, mph, m/s i cm/s

Aby przeliczyć węzły na km/h, mph, m/s lub cm/s, wystarczy pomnożyć wartość w węzłach przez odpowiedni współczynnik konwersji. Oto współczynniki konwersji dla każdej jednostki:

 1. Węzły na km/h: pomnóż przez 1,852
 2. Węzły na mph: pomnóż przez 1,151
 3. Węzły na m/s: pomnóż przez 0,514
 4. Węzły na cm/s: pomnóż przez 51,44

Przeliczanie prędkości w węzłach na inne jednostki

 1. Znajdź wartość prędkości w węzłach, którą chcesz przeliczyć.
 2. Pomnóż wartość w węzłach przez odpowiedni współczynnik konwersji.
 3. Wynik to prędkość w docelowej jednostce.

Porównanie jednostek prędkości

Tabela porównawcza jednostek prędkości

Jednostka Km/h Mph M/s Cm/s Węzły
1 Km/h 1 0,621 0,278 27,8 0,54
1 Mph 1,609 1 0,447 44,7 0,868
1 M/s 3,6 2,237 1 100 1,944
1 Cm/s 0,036 0,022 0,01 1 0,019
1 Węzeł 1,852 1,151 0,514 51,44 1

Zastosowanie różnych jednostek prędkości w różnych dziedzinach

 • Km/h i mph: stosowane głównie w transporcie drogowym i kolejowym
 • M/s i cm/s: używane w naukach przyrodniczych i technicznych
 • Węzły: stosowane w żeglarstwie, lotnictwie i meteorologii

Wskazówki i triki

 • Upewnij się, że wprowadziłeś poprawną wartość prędkości przed konwersją.
 • Pamiętaj, że niektóre jednostki prędkości są bardziej odpowiednie dla określonych zastosowań, więc wybierz odpowiednią jednostkę dla swojego celu.

Podsumowanie

Narzędzia online do konwersji jednostek prędkości są niezwykle pomocne w szybkim przeliczaniu wartości między różnymi jednostkami, takimi jak km/h, mph, m/s, cm/s i węzły. Dzięki temu artykułowi dowiedziałeś się, jak korzystać z takich narzędzi oraz jak przeliczać jednostki ręcznie. Niezależnie od tego, czy jesteś naukowcem, inżynierem, żeglarzem czy pasjonatem, umiejętność przeliczania jednostek prędkości będzie dla Ciebie przydatna.

FAQ

 1. Czy istnieje jakaś aplikacja mobilna do konwersji jednostek prędkości?

  • Tak, istnieją różne aplikacje mobilne na platformy Android i iOS, które oferują funkcje konwersji jednostek prędkości. Wystarczy wyszukać "konwerter jednostek prędkości" w sklepie z aplikacjami, aby znaleźć odpowiednią dla siebie.
 2. Czy można przeliczać jednostki prędkości, używając tylko kalkulatora?

  • Tak, jeśli znasz odpowiednie współczynniki konwersji, możesz przeliczyć jednostki prędkości, używając tylko kalkulatora. Wystarczy wprowadzić wartość prędkości i pomnożyć lub podzielić przez odpowiedni współczynnik konwersji.

Jak przeliczyć jednostki prędkości?

Aby przeliczyć z jednej jednostki prędkości na inną, wystarczy pomnożyć prędkość przez odpowiedni współczynnik konwersji. W formie równania możemy napisać:

prędkość przeliczona = prędkość oryginalna * współczynnik konwersji

Jak używać tego konwertera prędkości?

Domyślnie kalkulator konwersji prędkości wyświetla jedenaście najbardziej popularnych jednostek prędkości używanych przez ludzi w życiu codziennym. Mamy jednak również siedem innych jednostek prędkości do poznania. Oto jak:

 1. Wprowadź swoją prędkość do jednego z wierszy pokazujących powszechnie używaną jednostkę, w imperialnej, metrycznej lub innej sekcji przelicznika prędkości.
 2. Ponadto, w każdym z pozostałych wierszy, kliknij na jednostkę i pojawi się menu rozwijane.
 3. Tak więc, Konwerter pozwala wtedy wybrać z pełnej listy jednostek używanych w tej kategorii jednostek prędkości.
 4. Konwerter prędkości wyświetli wtedy Twoją prędkość w wybranej przez Ciebie jednostce.
 5. Jako bonus, konwerter prędkości pokazuje również prędkość w różnych jednostkach.
 6. Pace odwraca formułę prędkości wokół i stwierdza prędkość w ilości czasu na jednostkę odległości. Tak więc, często używamy go do pomiaru i porównania prędkości biegu w lekkoatletyce.
Cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.