Konwerter Liczb Rzymskich

Konwerter Liczb Rzymskich

Kalkulator liczb rzymskich na cyfry i jak je przeliczać. Wprowadź cyfrę rzymską lub liczbę i naciśnij przycisk Przelicz.

binance

Korzystanie z kalkulatora
Konwertuj cyfry rzymskie na liczby i konwertuj liczby na cyfry rzymskie.

Użyj tego konwertera liczb rzymskich, aby przekonwertować liczby od 1 do 3 999 999 na liczby rzymskie. Możesz też wprowadzić cyfrę rzymską, aby otrzymać jej zwykłą wartość arabską.

Cyfry rzymskie to system liczbowy opracowany w starożytnym Rzymie, w którym litery reprezentują liczby. Współczesne użycie cyfr rzymskich obejmuje litery I, V, X, L, C, D oraz M.

Aby przeliczyć liczby rzymskie większe niż 3 999, użyj poniższej tabeli do wprowadzenia danych do konwertera. Aby wprowadzić cyfry rzymskie z kreską, należy użyć znaku podkreślenia. Kreska nad cyfrą rzymską oznacza, że jest ona pomnożona przez 1 000.

 

 

Tabela konwersji cyfr rzymskich

Numer Cyfra rzymska Obliczenia
0 nieokreślony  
1 I 1
2 II 1+1
3 III 1+1+1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5+1
7 VII 5+1+1
8 VIII 5+1+1+1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10+1
12 XII 10+1+1
13 XIII 10+1+1+1
14 XIV 10-1+5
15 XV 10+5
16 XVI 10+5+1
17 XVII 10+5+1+1
18 XVIII 10+5+1+1+1
19 XIX 10-1+10
20 XX 10+10
21 XXI 10+10+1
22 XXII 10+10+1+1
23 XXIII 10+10+1+1+1
24 XXIV 10+10-1+5
25 XXV 10+10+5
26 XXVI 10+10+5+1
27 XXVII 10+10+5+1+1
28 XXVIII 10+10+5+1+1+1
29 XXIX 10+10-1+10
30 XXX 10+10+10
31 XXXI 10+10+10+1
32 XXXII 10+10+10+1+1
33 XXXIII 10+10+10+1+1+1
34 XXXIV 10+10+10-1+5
35 XXXV 10+10+10+5
36 XXXVI 10+10+10+5+1
37 XXXVII 10+10+10+5+1+1
38 XXXVIII 10+10+10+5+1+1+1
39 XXXIX 10+10+10-1+10
40 XL -10+50
41 XLI -10+50+1
42 XLII -10+50+1+1
43 XLIII -10+50+1+1+1
44 XLIV -10+50-1+5
45 XLV -10+50+5
46 XLVI -10+50+5+1
47 XLVII -10+50+5+1+1
48 XLVIII -10+50+5+1+1+1
49 XLIX -10+50-1+10
50 L 50
51 LI 50+1
52 LII 50+1+1
53 LIII 50+1+1+1
54 LIV 50-1+5
55 LV 50+5
56 LVI 50+5+1
57 LVII 50+5+1+1
58 LVIII 50+5+1+1+1
59 LIX 50-1+10
60 LX 50+10
61 LXI 50+10+1
62 LXII 50+10+1+1
63 LXIII 50+10+1+1+1
64 LXIV 50+10-1+5
65 LXV 50+10+5
66 LXVI 50+10+5+1
67 LXVII 50+10+5+1+1
68 LXVIII 50+10+5+1+1+1
69 LXIX 50+10-1+10
70 LXX 50+10+10
71 LXXI 50+10+10+1
72 LXXII 50+10+10+1+1
73 LXXIII 50+10+10+1+1+1
74 LXXIV 50+10+10-1+5
75 LXXV 50+10+10+5
76 LXXVI 50+10+10+5+1
77 LXXVII 50+10+10+5+1+1
78 LXXVIII 50+10+10+5+1+1+1
79 LXXIX 50+10+10-1+10
80 LXXX 50+10+10+10
81 LXXXI 50+10+10+10+1
82 LXXXII 50+10+10+10+1+1
83 LXXXIII 50+10+10+10+1+1+1
84 LXXXIV 50+10+10+10-1+5
85 LXXXV 50+10+10+10+5
86 LXXXVI 50+10+10+10+5+1
87 LXXXVII 50+10+10+10+5+1+1
88 LXXXVIII 50+10+10+10+5+1+1+1
89 LXXXIX 50+10+10+10-1+10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10+1
92 XCII 100-10+1+1
93 XCIII 100-10+1+1+1
94 XCIV 100-10-1+5
95 XCV 100-10+5
96 XCVI 100-10+5+1
97 XCVII 100-10+5+1+1
98 XCVIII 100-10+5+1+1+1
99 XCIX 100-10-1+10
100 C 100
200 CC 100+100
300 CCC 100+100+100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500+100
700 DCC 500+100+100
800 DCCC 500+100+100+100
900 CM 1000-100
1000 M 1000
5000 V  
10000 X  
50000 L  
100000 C  
500000 D  
1000000 M
Cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.