Konwersji Jednostek Długości

Konwersji Jednostek Długości

Sprawdź nasz darmowy internetowy konwerter długości - konwertuje pomiędzy jednostkami długości, w tym metr, kilometr, decymetr, centymetr itp.

Konwersja jednostek długości

Czym są jednostki długości?

Odległość między dwoma miejscami jest mierzona w jednostkach długości. Wielkość lub odległość obiektu lub przestrzeni jest wyrażana za pomocą różnych jednostek długości. Metr, kilometr, mila, cal i stopa to tylko niektóre z najczęściej używanych jednostek długości.

Jednostki długości w układzie SI

Jednostką podstawową długości w układzie międzynarodowym jednostek (SI) jest metr. Opisuje on odległość, jaką światło przebywa w próżni w czasie 1/299 792 458 sekund. Metr jest często używany w codziennym życiu do mierzenia rzeczy takich jak długość pokoju czy wysokość budynku, a także w zastosowaniach naukowych i technicznych. Kilometr to jednostka długości, składająca się z 1000 metrów. Duże odległości, takie jak odległość między dwoma miastami lub długość drogi, są często mierzone za pomocą tej jednostki. Mila jest jednostką długości równą albo 5280 stóp albo 1760 jardów. W Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach jest często używana do mierzenia odległości. Cal jest jednostką długości równą jednemu dwunastemu stopy. Często jest używany w kontekście mierzenia rozmiarów przedmiotów, takich jak wymiary kartki papieru lub średnica śruby, a często jest używany do mierzenia krótkich odległości.

 

Stopa to jednostka długości, równa 3 stopom (3 x 12 = 36 cali). Jest ona używana w systemie imperialnym, który jest stosowany w USA, Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach. W Europie i większości innych krajów stosowany jest system metryczny, w którym jednostką długości jest metr.

Cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.