Kopiowanie tekstu z obrazów

Kopiowanie tekstu z obrazów

Kopiowanie tekstu z obrazów. Najlepsze oprogramowanie OCR do wyodrębniania tekstu z obrazów.

Darmowy Konwerter Obrazu na Tekst - Konwersja Obrazu na Tekst Online. 

Kopiowanie tekstu z obrazów


Łatwo wyodrębniaj tekst z dowolnego obrazu, edytuj i konwertuj
Korzystaj z narzędzia bez instalacji na swoim komputerze. Rozpoznaje tekst i znaki z zeskanowanych dokumentów PDF, zdjęć i obrazów uchwyconych aparatem cyfrowym.

Konwertuj tekst i obrazy z zeskanowanego dokumentu PDF do edytowalnego formatu DOC. Przekonwertowane dokumenty wyglądają dokładnie tak samo jak oryginały.
Jest to darmowa usługa OCR w "trybie gościa", bez rejestracji.

Aby skorzystać z narzędzia,  załaduj obraz i kliknij na przycisk Konwertuj.

Jak działa oprogramowanie OCR do wyodrębniania tekstu z obrazów?

Oprogramowanie OCR (Optical Character Recognition) służy do automatycznego rozpoznawania tekstu z obrazów. Może być używane do wyodrębniania tekstu z dokumentów papierowych, skanów, zdjęć lub innych obrazów zawierających tekst.

Oprogramowanie OCR działa w następujący sposób:

 1. Wczytanie obrazu: Oprogramowanie OCR wczytuje obraz i przetwarza go na obraz cyfrowy, który jest następnie przetwarzany przez algorytm OCR.

 2. Segmentacja obrazu: Algorytm OCR dzieli obraz na pojedyncze znaki i litery, tzw. segmenty.

 3. Rozpoznawanie znaków: Algorytm OCR próbuje rozpoznać każdy segment jako konkretny znak lub literę. W tym celu może korzystać z bazy danych zawierającej wzorce znaków lub liter, które są porównywane z segmentami.

 4. Korzystanie z kontekstu: Algorytm OCR może również korzystać z kontekstu, czyli informacji o położeniu segmentu w stosunku do innych znaków i liter, aby pomóc w rozpoznawaniu segmentu. Na przykład, jeśli segment jest otoczony przez inne segmenty, które są już rozpoznane jako litery, algorytm OCR może użyć tej informacji, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że dany segment jest również literą.

 5. Zwracanie wyniku: Oprogramowanie OCR zwraca wynik w postaci tekstu, który jest konwertowanym obrazem. Wynik może być dostępny jako plik tekstowy lub może być wyświetlony w interfejsie użytkownika oprogramowania.

Oprogramowanie OCR jest bardzo przydatne w wielu różnych sytuacjach, takich jak digitalizacja dokumentów, przetwarzanie faktur czy też udostępnianie treści z obrazów osobom niedowidzącym. Może być różnie używane w połączeniu z innymi technologiami, takimi jak automatyczne indeksowanie treści czy też automatyczne tłumaczenie tekstu.

Oprogramowanie OCR ma ograniczenia i może mieć trudności z rozpoznawaniem tekstu w przypadku obrazów o niskiej jakości lub z nieczytelnym drukiem. Może też mieć trudności z rozpoznawaniem tekstu w przypadku obrazów zawierających skomplikowane grafiki lub elementy dekoracyjne, ponieważ algorytm OCR może je mylić z znakami i literami. W takich przypadkach konieczne może być ręczne poprawienie lub uzupełnienie wyniku.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie OCR jest bardzo przydatnym narzędziem do automatycznego wyodrębniania tekstu z obrazów i jego dalszego przetwarzania.

Oprogramowanie OCR jest dostępne w wielu różnych formach, takich jak aplikacje desktopowe, narzędzia online lub biblioteki oprogramowania, które mogą być wykorzystywane w różnych aplikacjach i systemach.

Niektóre z popularnych opcji oprogramowania OCR to:

 • Adobe Acrobat: Program do tworzenia i edytowania dokumentów PDF, który zawiera funkcję OCR do wyodrębniania tekstu z obrazów.

 • Tesseract: Darmowa biblioteka oprogramowania OCR, która jest często używana w różnych aplikacjach i systemach.

 • ABBYY FineReader: Profesjonalne oprogramowanie OCR z szerokimi możliwościami rozpoznawania tekstu i indeksowania treści.

 • Online OCR: Różne narzędzia online, które umożliwiają przetwarzanie obrazów za pomocą OCR bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze.

Korzystanie z oprogramowania OCR online może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 1. Oszczędność czasu i pieniędzy: Oprogramowanie OCR pozwala na automatyczne wyodrębnianie tekstu z obrazów, co znacznie skraca czas potrzebny na ręczne przepisywanie lub indeksowanie treści. Może to również zmniejszyć koszty związane z ręcznym przetwarzaniem dokumentów.

 2. Poprawa dokładności: Oprogramowanie OCR może zapewnić większą dokładność niż ręczne przepisywanie lub indeksowanie treści, ponieważ nie popełnia błędów, takich jak literówki czy pomyłki w przepisywaniu.

 3. Możliwość indeksowania i wyszukiwania treści: Oprogramowanie OCR może być używane do indeksowania treści z obrazów i umożliwienia wyszukiwania konkretnych słów lub fraz w plikach. To może być szczególnie przydatne w przypadku dużych ilości dokumentów.

 4. Udostępnianie treści osobom niedowidzącym: Oprogramowanie OCR może być używane do przetwarzania obrazów zawierających tekst na formę dostępną dla osób niedowidzących, taką jak plik audio lub tekst, co umożliwia im lepszy dostęp do treści.

 5. Digitalizacja dokumentów: Oprogramowanie OCR może być używane do digitalizacji dokumentów papierowych poprzez skanowanie ich i wyodrębnianie tekstu, co pozwala na lepsze zarządzanie i przechowywanie dokumentów.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie OCR może przynieść wiele korzyści zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom poprzez umożliwienie automatycznego wyodrębniania tekstu z obrazów i jego dalszego przetwarzania. Może zapewnić oszczędność czasu i pieniędzy, poprawę dokładności, umożliwienie indeksowania i wyszukiwania treści, udostępnienie treści osobom niedowidzącym oraz umożliwienie digitalizacji dokumentów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych ilości dokumentów lub obrazów zawierających tekst, które wymagają przetworzenia lub udostępnienia innym osobom.

Istnieje wiele różnych opcji oprogramowania OCR dostępnych na rynku, które różnią się między sobą funkcjami, dokładnością rozpoznawania tekstu oraz ceną. Przy wyborze odpowiedniego oprogramowania warto zwrócić uwagę na jego funkcjonalności, a także na to, czy jest ono kompatybilne z systemem operacyjnym i innymi aplikacjami, których będzie używane.

Oprogramowanie OCR może być również dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań poprzez dodanie funkcji lub integrację z innymi narzędziami. Na przykład oprogramowanie OCR może zostać połączone z systemem CRM (Customer Relationship Management) lub narzędziem do indeksowania treści, aby umożliwić lepsze zarządzanie dokumentami lub udostępnianie treści innym osobom.

Cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.