Przeliczanie Liczb na Cyfry Rzymskie

Przeliczanie Liczb na Cyfry Rzymskie

Konwerter liczb na liczby rzymskie. Przetłumacz dowolną liczbę arabską lub całkowitą na liczbę rzymską.

binance

Symbole Liczb Rzymskich

Symbol Value
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1,000

Jak Działają Cyfry Rzymskie

Cyfry rzymskie czyta się od lewej do prawej. Zazwyczaj na początku jest największa liczba, a po niej mniejsze.

W poniższej sekwencji liczby od 1 do 10 odczytuje się w notacji addytywnej.

I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII, X

Podczas gdy w niektórych przypadkach stosuje się zapis addytywny, liczby rzymskie są powszechnie wyrażane za pomocą zapisu odejmującego, gdzie osoba wyraża 4 jako o 1 mniej niż 5 [IV], zamiast dodawać 1 cztery razy [IIII]. To samo wyrażenie jest używane dla 9 jako liczby o 1 mniejszej od 10.

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Wzór na wyrażanie liczb przez potęgę 10 jest taki sam.

X, XX, XXX, XL, L, LX, LXX, LXXX, XC, C

Wzór na wyrażanie liczb w postaci potęgi 100 jest również taki sam.

C, CC, CCC, CD, D, DC, DCC, DCCC, CM, M.

Gdy przed większą liczbą pojawia się mniejsza liczba, oznacza to, że w notacji odejmującej stosuje się symbol po prawej stronie.

874 = 800 + 70 + 4 = DCCC + LXX + IV = DCCCLXXIV.

Jeśli w numerze znajduje się zero, numer ten jest pomijany.

409 = 400 + 9 = CD + IX = CDIX.

Zapisywanie większych liczb

  • Niektórzy Rzymianie stosowali vinculum nad liczbą rzymską, aby zaznaczyć, że liczba ta jest pomnożona przez 1000.
  • Duże liczby 100 000 lub większe są wyrażane za pomocą ramki wokół nich, otwartej u dołu. Ramka ta wskazuje, że część liczby znajdującej się w ramce należy pomnożyć przez 100 00
Cookie
Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.