Konwerter JSON na TSV

Najprostsze na świecie narzędzie online do konwersji JSON na TSV. Darmowe, szybkie i wydajne. Wklej JSON, otrzymaj TSV.

Co robi konwerter json na tsv?

Narzędzie to przekształca struktury danych JSON (JavaScript Object Notation) w pliki TSV (Tab Separated Values). Może ono rozpoznać dwa różne formaty wejściowe JSON. Pierwszy format to tablica tablic, w której każda podtablica zawiera wartości każdego wiersza TSV. Jeśli plik TSV składa się z 4 kolumn i 20 wierszy, będzie on reprezentowany jako tablica 20 tablic po 4 elementy w każdej z nich. Drugi format to tablica obiektów asocjacyjnych z parami klucz-wartość, które zawierają tytuł kolumny i wartość bieżącego wiersza. Jeśli wejściowy plik TSV składa się z 4 kolumn i 20 wierszy, to będzie on reprezentowany jako tablica 20 obiektów z kluczami-wartościami w każdym obiekcie. 

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej.