Kalkulator Prawdopodobieństwa

Kalkulator pozwala obliczyć prawdopodobieństwo dwóch zdarzeń, a także prawdopodobieństwo rozkładu normalnego. Dowiedz się także więcej o różnych typach prawdopodobieństwa.

Prawdopodobieństwo dwóch zdarzeń


Prawdopodobieństwo jest miarą prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia. Określa się je jako liczbę z przedziału od 0 do 1, gdzie 1 oznacza pewność, a 0 oznacza, że zdarzenie nie może nastąpić. Wynika z tego, że im większe prawdopodobieństwo zdarzenia, tym większa pewność, że zdarzenie wystąpi. W najbardziej ogólnym przypadku prawdopodobieństwo można zdefiniować liczbowo jako liczbę pożądanych wyników podzieloną przez całkowitą liczbę wyników. Na prawdopodobieństwo wpływa również to, czy badane zdarzenia są niezależne, wzajemnie się wykluczają lub są warunkowe. Przedstawiony kalkulator oblicza prawdopodobieństwo, że zdarzenie A lub B nie wystąpi, prawdopodobieństwo, że A i/lub B wystąpią, jeśli się wzajemnie nie wykluczają, prawdopodobieństwo, że wystąpią zarówno zdarzenie A, jak i B, oraz prawdopodobieństwo, że wystąpi albo zdarzenie A, albo zdarzenie B, ale nie oba.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej strony, to zakładamy, że jesteś z niej zadowolony.